Πρέκας Επιφάνειος - PDTC
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
Ψυχοθεραπευτής

Ψυχολογική Υποστήριξη & Αντιμετώπιση
Πληροφορίες :
210 99 59 640 / 6944 100 101
A+ A A-

cvΣΠΟΥΔΕΣ

IST College - Pearson 
Professional Diploma in Therapeutic Counselling

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
"
ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ": Εξειδικευμένη Επιμόρφωση: (μέσος βαθμός  94,5%)
Αναλυτικότερα :
Ιατρική Ψυχολογία  (Α) – (I674),  βαθμός  97%
Ιατρική Ψυχολογία  (B) – (I675),  βαθμός  93%
Ψυχοσωματική Ιατρική – (I676),  βαθμός  95%
Ψυχιατρική Νοσολογία  (Α) – )I677),  βαθμός  95%
Ψυχιατρική Νοσολογία  (Β) – (I678),  βαθμός  91%
Ψυχιατρική Θεραπευτική – (I679),  βαθμός  96%

(Ε.Κ.Π.Α)
Ψυχοθεραπεία Θεωρία & Πράξη: (
μέσος βαθμός  94,5%)
Αναλυτικότερα:
Ψυχοθεραπεία: έννοιες και κυριότερες θεωρίες, - βαθμός  94%
Ψυχοθεραπεία: πρακτικές εφαρμογές, - βαθμός  95%

(Ε.Κ.Π.Α)
Θέματα Ψυχικής Υγείας & Παρέμβαση στην Κρίση: (
μέσος βαθμός  89,%)
Αναλυτικότερα:
Παρέμβαση κατά την διάρκεια κρίσεων, - βαθμός  93%
Ψυχικές διαταραχές ενηλίκων, - βαθμός  96%
Ψυχικές διαταραχές παιδιών και εφήβων, - βαθμός  70%  
Μελέτη ειδικών θεμάτων, - βαθμός  97%


Επιπρόσθετη εκπαίδευση
Αναλυτικότερα
  - 
Προσωποκεντρική Προσέγγιση
  -  Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία - CBT
  -  Υπαρξιακή Ψυχολογία
  - 
Συνθετική Ψυχοθεραπεία

  -  N.L.P: Neuro Linguistic Programming (Νευρο - Γλωσσικός  Προγραμματισμός).
  -  Biofeedback  (ΒιοανάδρασηΜέθοδοι Συστηματικής  Απευαισθητοποίησης).

Προσωπική εμπειρία
 
1
985 - 1993 Ατομική Ψυχοθεραπεία - Εκπαίδευση
  1994 - 1998 Μέλος μεικτών ομάδων Ψυχοθεραπείας & Αυτοβελτίωσης
  1999 - 2003 Βοηθός συντονιστή μεικτών ομάδων Αυτογνωσίας - Αυτοβελτίωσης και Ψυχοθεραπείας
 Με εκτίμηση

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
      Ψυχοθεραπευτής
Επιφάνειος Πρέκας - PDTC