Πρέκας Επιφάνειος - PDTC
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
Ψυχοθεραπευτής - Ηλιούπολη

Ψυχολογική Υποστήριξη & Αντιμετώπιση
Πληροφορίες :
210 99 59 640 / 6944 100 101
A+ A A-

prekas orkomosia webΣΠΟΥΔΕΣ

IST College
Professional Diploma in Therapeutic Counselling


Ε
θνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ : Πιστοποίηση Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης     
Αναλυτικότερα : Ιατρική Ψυχολογία  (Α)Ιατρική Ψυχολογία  (B) Ψυχοσωματική Ιατρική
Ψυχιατρική Νοσολογία  (Α) / Ψυχιατρική Νοσολογία  (Β) / Ψυχιατρική Θεραπευτική


Ε.Κ.Π.Α
Ψυχοθεραπευτική Πράξη :
Πιστοποίηση
Αναλυτικότερα : Πρακτικές εφαρμογές & Ψυχοθεραπεία
 

Ε.Κ.Π.Α
Παρέμβαση στ
ην Κρίση : Πιστοποίηση
Αναλυτικότερα : Μελέτη ειδικών θεμάτων & Παρέμβασης κατά την διάρκεια κρίσεωνΠρόσθετη εκπαίδευση
Αναλυτικότερα :
  - 
Συμβουλευτική & Ψυχολογική Υποστήριξη για την Αντιμετώπιση Προβλημάτων
  -  Μέθοδοι: Αυτοβελτίωσης - Αυτογνωσίας & Πραγμάτωσης Δυναμικού

  -  Συμπεριφορική Θεραπεία
  -  Γνωσιακή Θεραπεία
  -  Βιοθυμική Θεραπεία

  -  Προσωποκεντρική Θεραπεία
  -  CBT: Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία
  -  Υπαρξιακή Ψυχολογία
  - 
Συνθετική Ψυχοθεραπεία

  -  N.L.P: Neuro Linguistic Programming (Νευρο - Γλωσσικός  Προγραμματισμός)
  -  Biofeedback : Βιοανάδραση - Μέθοδοι Συστηματικής Απευαισθητοποίησης


Εμπειρία
 
1
985 - 1990 Ατομική Ψυχοθεραπεία
 1991 - 1995 Μέλος μεικτών ομάδων Ψυχοθεραπείας - Αυτοβελτίωσης & Αυτογνωσίας
 1996 - 2000Βοηθός συντονιστή μεικτών ομάδων Ψυχοθεραπέιας - Αυτοβελτίωσης & Αυτογνωσίας
 2001 - 2006 Ανάπτυξη Προσωπικού Δυναμικού
& Επίτευξης στόχων Φιλικά

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
      Ψυχοθεραπευτής
Επιφάνειος Πρέκας - PDTC