Πρέκας Επιφάνειος - PDTC
Σύμβουλος Πρόληψης Ψυχικής Υγείας
Συνθετικός Ψυχοθεραπευτής

Ψυχολογική Υποστήριξη & Αντιμετώπιση
Ηλιούπολη -
210 99 59 640 / 6944 100 101
A+ A A-

prekas orkomosia webΣΠΟΥΔΕΣ

IST College
Professional Diploma in Therapeutic Counselling


Ε
θνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ     
Αναλυτικότερα: Πιστοποίηση Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Ιατρική Ψυχολογία  (Α) / Ιατρική Ψυχολογία  (B) / Ψυχοσωματική Ιατρική / 
Ψυχιατρική Νοσολογία  (Α) / Ψυχιατρική Νοσολογία  (Β) / Ψυχιατρική Θεραπευτική


Ε.Κ.Π.Α
Ψυχοθεραπευτική Πράξη

Αναλυτικότερα: Πρακτικές εφαρμογές & Ψυχοθεραπεία
 

Ε.Κ.Π.Α
Παρέμβαση στ
ην Κρίση
Αναλυτικότερα: Μελέτη ειδικών θεμάτων & Παρέμβασης κατά την διάρκεια κρίσεωνΠρόσθετη εκπαίδευση
Αναλυτικότερα 
  - 
Συμβουλευτική & Ψυχολογική Υποστήριξη για την Αντιμετώπιση Προβλημάτων
  -  Αυτοβελτίωση - Αυτογνωσία & Πραγμάτωση δυναμικού

  -  Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
  -  Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία
  -  Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία

  -  Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία
  -  CBT: Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
  -  Υπαρξιακή Ψυχολογία & Ψυχοθεραπεία
  - 
Συνθετική Ψυχοθεραπεία

  -  N.L.P: Neuro Linguistic Programming (Νευρο - Γλωσσικός  Προγραμματισμός)
  -  Biofeedback: Βιοανάδραση - Συστηματική Απευαισθητοποίηση


Εμπειρία
 
1
985 - 1990 Ατομική Ψυχοθεραπεία
 1991 - 1995 Μέλος μεικτών ομάδων Ψυχοθεραπείας - Αυτοβελτίωσης & Αυτογνωσίας
 1996 - 2000Βοηθός συντονιστή μεικτών ομάδων Ψυχοθεραπέιας - Αυτοβελτίωσης & Αυτογνωσίας
 2001 - 2006 Ανάπτυξη προσωπικού δυναμικού
& Επίτευξης στόχων Φιλικά

Σύμβουλος πρόληψης Ψυχικής Υγείας
      Συνθετικός Ψυχοθεραπευτής
Επιφάνειος Πρέκας - PDTC